Polityka prywatności oraz Cookies

Polityka prywatności 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez 4Partners Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4Partners Polska sp.z o.o. z siedzibą w Sosnowcu
 2. W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: adm@4partners.com.pl
 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktowania się z Klientem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • rozpatrywania skarg i reklamacji, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową,(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych,(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • prowadzenia statystyk,(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • prowadzenia działań marketingowych własnych usług bez wykorzystania i z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
  • które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  • którym dane zostały udostępnione lub którym dane osobowe zostały powierzone na podstawie zawartych umów o świadczenie usług lub umów outsourcingu usług, m.in. podmiotom świadczącym usługi związane z prowadzeniem działań marketingowych, podmiotom świadczącym: usługi archiwizacyjne, usługi IT, usługi księgowe, usługi kancelaryjne;
  • którym dane mogą być też przekazane na podstawie zgody lub upoważnienia Klienta.
 5. Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, w celu i na podstawach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów i praw lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania spółki i zachowania zasady rozliczalności.Będziemy przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub do dnia przedawnienia wszystkich obowiązków podatkowych wynikających z takiej umowy, w zależności od tego który z tych terminów będzie późniejszy.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; d) przenoszenia danych; e) wniesienia skargi do organu nadzorczego,Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne z tym,podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawnelub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszej stronie internetowej, jak również podejmujemy działania marketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

 

Polityka Cookies

 1. Serwis 4Partners.com.pl korzysta z plików cookies w celu wzbogacenia swojej funkcjonalności. Nie zbiera on żadnych dodatkowych informacji z wyjątkiem adresów IP wykorzystywanych logach serwerach.
 2. Pliki cookies zwane popularnie ciasteczkami to pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu z którego użytkownik łączy się z danym serwisem. Pliki Cookies zawierają nazwę strony z której pochodzą oraz czas przechowywania na urządzeniu oraz unikalny numer identyfikacyjny.
 3. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  • tworzenia statystyk
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
 5. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  •  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 10. Korzystając z serwisu uznajesz, że akceptujesz umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu.
Powrót na górę

Nasze oddziały:

   SOSNOWIEC

ul. Stawowa 4
41-214 Sosnowiec

tel. +48 (32) 263 15 04
fax +48 (32) 739 06 92
e-mail: biuro@4partners.com.pl

gazele2

   LIPPSTADT

Im Lindenbrink 15
DE59556 Lippstadt

tel. 02941/ 298 33 47
e-mail: buero@4partnersgmbh.com

4partnersgmbh.com

   WROCŁAW

Al. Kasztanowa 18/16
53-125 Wrocław

NIP: 899 286 19 26

KRS: 0000783483